Kaza!

a "Kazablan" character turn-around for school

1 comment:

Aviv Itzcovitz said...

זה גורם לי לחשוב שאם קזבלן היה סרט אנימציה אולי הוא גם היה שווה משהו